Best Seller

List Display: Grid
Sort By:
Show:

DT01ABA050V

1,390,000 Ex Tax: 1,390,000
0

Ổ cứng Toshiba 500GB DT01ABA050V chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ.....

DT01ABA100V

1,450,000 Ex Tax: 1,450,000
0

Ổ cứng Toshiba 1TB DT01ABA100V chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ 5.....

DT01ABA200V 

1,910,000 Ex Tax: 1,910,000
0

Ổ cứng Toshiba 2TB DT01ABA200V chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ 5.....

DT01ABA300V

2,390,000 Ex Tax: 2,390,000
0

Ổ cứng Toshiba 3TB DT01ABA300V chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ 5.....

MC04ACA600E

5,700,000 Ex Tax: 5,700,000
0

Ổ cứng Toshiba 6TB MC04ACA600E chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ 7.....

MD03ABA400V

3,420,000 Ex Tax: 3,420,000
0

Ổ cứng Toshiba 4TB MD03ABA400V chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ 7.....

MN05ACA800 

7,880,000 Ex Tax: 7,880,000
0

Ổ cứng Toshiba 8TB MN05ACA800 chuyên dụng cho PC và lưu trữ camera, giao tiếp SATA 3, tốc độ 7200 vò.....