Best Seller

List Display: Grid
Sort By:
Show:

NVR301-04-P4

7,220,000 Ex Tax: 7,220,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-04E

5,020,000 Ex Tax: 5,020,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-08-P8

9,590,000 Ex Tax: 9,590,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-08E

5,855,000 Ex Tax: 5,855,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-16-P8

10,315,000 Ex Tax: 10,315,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-16E

6,690,000 Ex Tax: 6,690,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-09E-B

12,545,000 Ex Tax: 12,545,000
0

Đầu ghi hình IP camera 8/9/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-16E-B

14,115,000 Ex Tax: 14,115,000
0

Đầu ghi hình IP camera 8/9/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

0

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh POE: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-32E-B

16,190,000 Ex Tax: 16,190,000
0

Đầu ghi 32 kênh IP chuẩn nén Ultra265. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng ra H.....

NVR304-16E-B

24,050,000 Ex Tax: 24,050,000
0

Đầu ghi 16/32 kênh IP chuẩn nén Ultra265. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng r.....

NVR304-32E-B

27,185,000 Ex Tax: 27,185,000
0

Đầu ghi 16/32 kênh IP chuẩn nén Ultra265. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng r.....

0

Đầu ghi 32/64 kênh IP chuẩn nén Ultra265. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng r.....

0

Đầu ghi 32/64 kênh IP chuẩn nén Ultra265. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng r.....

0

Đầu ghi 32/64 kênh IP chuẩn nén Ultra265. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng r.....