Best Seller

List Display: Grid
Sort By:
Show:

NVR301-04-P4

7,220,000 Ex Tax: 7,220,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-04E

5,020,000 Ex Tax: 5,020,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-04LB

2,490,000 Ex Tax: 2,490,000
0

Đầu ghi hình 4/8 kênh. Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264 - 4/8 kênh đầu vào - .....

NVR301-04LB-P4

4,545,000 Ex Tax: 4,545,000
0

Đầu ghi hình 4 kênh có sẵn POE Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264 - 4 kênh đầu v.....

NVR301-04S

3,655,000 Ex Tax: 3,655,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên tớ.....

NVR301-08-P8

9,590,000 Ex Tax: 9,590,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-08E

5,855,000 Ex Tax: 5,855,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-08LB

2,930,000 Ex Tax: 2,930,000
0

Đầu ghi hình 4/8 kênh. Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264 - 4/8 kênh đầu vào - .....

NVR301-08S

4,240,000 Ex Tax: 4,240,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên tớ.....

NVR301-16-P8

10,315,000 Ex Tax: 10,315,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR301-16E

6,690,000 Ex Tax: 6,690,000
0

Đầu ghi hình IP camera 4/8/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-08S

6,275,000 Ex Tax: 6,275,000
0

Đầu ghi hình IP camera 8/9/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-09E-B

12,545,000 Ex Tax: 12,545,000
0

Đầu ghi hình IP camera 8/9/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-16E-B

14,115,000 Ex Tax: 14,115,000
0

Đầu ghi hình IP camera 8/9/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

0

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh POE: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-16S

7,470,000 Ex Tax: 7,470,000
0

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên tới.....