Best Seller

List Display: Grid
Sort By:
Show:

NVR302-08S

6,275,000 Ex Tax: 6,275,000
0

Đầu ghi hình IP camera 8/9/16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên.....

NVR302-16S

7,470,000 Ex Tax: 7,470,000
0

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên tới.....

NVR302-32S

10,185,000 Ex Tax: 10,185,000
0

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên tới.....

NVR304-16S

13,015,000 Ex Tax: 13,015,000
0

Đầu ghi hình IP camera 16/32 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên .....

NVR304-32S

14,710,000 Ex Tax: 14,710,000
0

Đầu ghi hình IP camera 16/32 kênh: Chuẩn nén video Ultra265.  Độ phân giải ghi rất cao lên .....